Hello Kitty Fun house Prev Next

Hello Kitty Fun house

Altura: 215 cm
Largura: 100 cm
Peso: 180 kg